Stezky
Objekty / prostranství
O projektu

Litomyšlský architektonický manuál (LAM), zaštítěný Městskou galerií Litomyšl, je odborně-popularizační česko-anglická databáze 143 nejvýznamnějších architektonických a uměleckých objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství, které byly v Litomyšli nebo jejím blízkém okolí realizovány od roku 1900 do současnosti.

 

Vybrané objekty jsou v současné době navázány na trasy sedmi stezek a šestnácti výletů, které za pomoci interaktivní mapy provázejí zájemce historickým jádrem, přilehlými čtvrtěmi i blízkými obcemi a které lze absolvovat i na základě typologického, časového a autorského „klíče“, tedy formou tematických procházek.

Základ databáze tvoří texty, které popisují nejen význam a architektonické či umělecké pojetí vybraných objektů, ale informují také o jejich historii a okolnostech vzniku. Zároveň zprostředkovávají životní osudy a tvorbu jejich tvůrců – architektů, architektonických ateliérů či výtvarných umělců – a v neposlední řadě také ukazují, jak se napříč bezmála dvanácti desetiletími proměňoval přístup k moderním architektonickým vstupům do tkáně historického města a k restaurování význačných zdejších památek.

 

Jednotlivé medailony doprovází audionahrávky a současná i archivní fotografická a plánová dokumentace, v budoucnosti je doplní i orientační značení ve veřejném prostoru. Svou koncepcí tak projekt přímo navazuje na Brněnský architektonický manuál (BAM, http://www.bam.brno.cz) a Plzeňský architektonický manuál (PAM, http://pam.plzne.cz) – úspěšné projekty prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století. Oproti svým předchůdcům však LAM do svých tras zařazuje i architekturu současnou, na jejíž kvalitu je v Litomyšli dlouhodobě kladen zřetel.

Informace o stavbách jsou zájemcům zprostředkovávány také formou komentovaných vycházek v rámci cyklu Procházky (s) městem i prostřednictvím tištěného mapového průvodce.

Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a města Litomyšl.

 

Autorský tým
Manažerka projektu / Dana Schlaichertová [2017–2019], Anna Waisserová (Šubrtová) [2019], Martina Zuzaňáková [2020–2021]
Odborná garantka projektu, autorka konceptu / Anna Waisserová (Šubrtová) [2017–2020]
Spoluautorky konceptu / Lenka Backová, Dana Schlaichertová
Texty / Lenka Backová (LB), Lucie Janošíková (LJ), Karolina Jirkalová (KJ), Petr Kočí (PK), Eliška Koryntová (EK), Ivana Láníková (IL), Martina Mertová (MM), Anna Waisserová Šubrtová (AŠ, AW), Zuzana Tomanová (ZT), Lucie Valdhansová (LV), Stanislav Vosyka (SV)
Fotografie / Nikola Tláskalová
Grafický design / Bušek&Dienstbier
Databáze a webové stránky / Via Aurea, s. r. o.
Rešerše / Lenka Backová, Petr Kočí, Dana Schlaichertová, Anna Waisserová (Šubrtová), Zuzana Tomanová, Stanislav Vosyka
Převzaté fotografie k objektům / Filip Šlapal (03-312)
Mapové podklady / Google API
Lektoroval / Stanislav Vosyka
Jazyková korektura / Stanislav Vosyka
Anglický překlad / Ivan N. Pachl
Německý překlad / Pavlína Dufková
Německa korektura / Ferdinand Bier
Hlas českých audionahrávek / Hana Švehelková, Lubomír Švehelka
Hlas anglických audionahrávek / Ivan N. Pachl, Dagmar Betty Vaněk Bradáč
Střih audionahrávek / Miroslav Techlovský
Další spolupráce / Lenka Backová, Kristýna Benešová, Tereza Jiroušková, Dita Leitnerová, Nikola Tláskalová, Zuzana Tomanová, Pavel Waisser
Pracovní listy / Martina Zuzaňáková, Václav Novák
Grafika pracovních listů / Petr Vacek
 

Sbírkové předměty a archivní materiály
Odbor výstavby a stavebního plánování Městského úřadu (MěÚ) Litomyšl, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (SOkA Svitavy), Regionální muzeum v Litomyšli (RML), Městská galerie Litomyšl, Muzeum umění Olomouc, Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl, abArt, Digitální knihovna – webové rozhraní systému Kramerius, archiv Územního odborného pracoviště NPÚ v Pardubicích, Archiv ČVUT v Praze, Archiv města Ústí nad Labem, Městský úřad Litoměřice, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí (SOkA Ústí nad Orlicí), Státní oblastní archiv v Zámrsku (SOA Zámrsk), Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze, archivy zúčastněných architektonických kanceláří a soukromé archivy

Ideový a metodický vzor
Brněnský architektonický manuál (BAM) / bam.brno.cz
Plzeňský architektonický manuál (PAM) / pam.plzne.cz

Další partnerský projekt
Královéhradecký architektonický manuál (KAM) / kam.hradcekralove.cz
Zlínský architektonický manuál (ZAM) / zam.zlin.eu
Jičínský architektonický manuál (JAM) / am.jicin.cz

Realizace projektu
Městská galerie Litomyšl

Osobní poděkování
Libor Aksler, Matěj Barla, Martin Boštík, Daniel Brýdl, Miroslav Brýdl, Eva Bulantová, Jan Červenka, Karel Čuma, Mirka Dušková, Milan Dvořák, Milada Dvořáková, Josef Filipi, Martina Flekačová Koukalová, Jiří Frajdl, Jan Gloser, Ivana Heiderová, Věra Hladíková, Lucie Horská, Pavel Hýbl, Petr Jandík, Dagmar Janková, Klára Jeništová, Veronika Jičínská, Karel Kalousek, René Klimeš, Hana Klimešová, Vladimíra Krejčová, Jiří Lammel, Pavla Lněničková, Tomáš Lustyk, Jana Mansfeldová, Josef Motyčka, Šárka Mrázová, Aleš Ogoun, Josef Opatřil, Oldřich Pakosta, Terezie Petišková, Jiří Randák, Jan Rektořík, Vladislava Říhová, Pavel Sodomka, Vít Šmerha, Petr Šmolík, Rostislav Švácha, Viktor Tichý, Lucie Valdhansová, Michal Vlach, Pavel Vopálka, Miluše Vopařilová, zúčastněné architektonické ateliéry

Zvláštní poděkování
Starostovi města Litomyšle Radomilu Kašparovi za osobní podporu projektu
Městu Litomyšl
Ministerstvu kultury České republiky
Domu umění města Brna
Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Litomyšli, jmenovitě paní ředitelce Markétě Hegrové, za propůjčení nahrávacího studia k realizaci audionahrávek
Vlastníkům, spoluvlastníkům a správcům nemovitostí, kteří poskytli souhlas s publikováním archivních materiálů a pořízením současné dokumentace
 

Realizace projektu


Partneři projektu


Podporovatelé projektu
   


   
   
Mediální podpora


Partnerský projektCopyright © Dům umění města Brna, Via Aurea s.r.o., Městská galerie Litomyšl
Texty i obrazové dokumentace prezentované na serveru lam.litomysl.cz podléhají autorskému zákonu. Byly poskytnuty jejich vlastníky či autory pouze pro účely LAM, proto je jejich další šíření bez písemného souhlasu zakázáno.